imarts 1 de març
A les 14:00 hores
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
Dimecres 2 de març
A les 14:00 hores
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
Dijous 3 de març
A les 14:00 hores
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
Divendres 4 de març
A les 14:00 hores
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
A les 21.00 hores.
Gran Gala de l’Esport.

Dissabte 5 de març
A les 11:00 hores.
Al parc de Bombers de l’avinguda de la Plata, celebració de la festivitat del patró amb la visita de la Fallera Major Infantil de València i la seua Cort d’Honor.
A les 14:00 hores
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
A les 18:00 hores.
Cavalcada del Ninot, seguint el següent itinerari:
Sortida des de la Glorieta, carrer de la Pau, carrer de Sant Vicent, plaça de l’Ajuntament, carrer de Marquès de Sotelo i finalització al carrer Xàtiva.
A les 00:00 hores.
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
Diumenge 6 de març
A les 11:00 hores.
Concurs del Cant de l’Estoreta organitzat per la Falla Plaça de l’Arbre i patrocinat per Junta Central Fallera.
A les 14:00 hores
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
Dilluns 7 de març.
A les 14:00 hores
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
Dimarts 8 de març
A les 14:00 hores
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
Dimecres 9 de març
A les 14:00 hores
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.

Dijous 10 de març
A les 11:00 hores.
Visita al Parc de Bombers de l’avinguda de la plata de la Fallera Major de València i la seua Cort d’Honor.
A les 14:00 hores
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
A les 18:00 hores.
En la caserna de Sant Joan de Ribera, a eel passeig de l’Albereda, homenatge de les Forces Armades a les Falleres Majors de València i les seues Corts d’Honor.
Divendres 11 de març
A les 14:00 hores
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
Dissabte 12 de març
A les 14:00 hores
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
A les 00.00 hores
Espectacle pirotècnic nocturn, a la plaça de l’Ajuntament.
Diumenge 13 de març
A les 14:00 hores
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
Dilluns 14 de març
A les 14:00 hores
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
A les 17:00 hores
Clausura de l’Exposició del Ninot Infantil
A les 18:00 hores
Lectura del veredicte popular i proclamació del Ninot Indultat infantil 2016.
A les 18:15 hores
Recollida dels ninots infantils per part de les comissions infantils.

Dimarts 15 mar
A les 08:00 hores.
Plantà de totes les falles infantils.
A les 14:00 hores
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
A les 17:00 hores.
Clausura de l’Exposició del Ninot.
A les 18:00 hores.
Lectura del veredicte popular i proclamació del Ninot Indultat 2016.
A les 18:15 hores
Recollida dels ninots per part de les comissions falleres.
Dimecres 16 de març
A les 08:00 hores
Plantà de totes les falles.
A les 14:00 hores
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
A les 16:30 hores
A la tribuna instal·lada davant de l’Ajuntament, repartiment dels premis obtinguts per les falles infantils en les diferents seccions, així com de presentacions infantils, cavalcada del ninot i llibrets de falla.
A les 01:00 hores
Castell de focs artificials al passeig de l’Albereda.
Dijous 17 de març
A les 09:30 hores
A la tribuna instal·lada davant de l’Ajuntament, repartiment dels premis obtinguts per les comissions falleres en les diferents seccions, així com de presentacions, cavalcada del ninot i llibrets de falla.
A les 14:00 hores
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
A les 15:30 hores.
OFRENA CARRER SANT VICENT
15:30 hores: Olivereta
17:00 hores: Saïdia
18:30 hores: El Carmen
19:15 hores: Benicalap
20:30 hores: Campanar
21:30 hores: La Roqueta-Arrancapins
23:00 hores: Cases Regionals
23:15 hores: Juntes Locals
23:20 hores: Falla General Asensio-Marqués de Solferit
23:25 hores: Fallera Major Infantil de València i Cort d’Honor

CARRER DE LA PAU
15:30 hores: Malvarrosa-Cabanyal-Beteró
16:45 hores: Algirós
17:45 hores: Poblats al Sud
18:45 hores: Quatre Carreres
20:15 hores: Pla del Remei-Gran Via
21:15 hores: Benimàmet-Burjassot-Beniferri
A les 01:00 hores
Castell de focs artificials al passeig de l’Albereda.
Divendres 18 Març
A les 11:00 hores.
Homenatge al poeta Maximiliano Thous, al seu monument, a la cruïlla entre els carrers Sagunt i Maximilià Thous, amb la col·laboració de la Falla Fra Pere Vives – Bilbao – Maximilià Thous.
En acabar, mascletà patrocinada per la falla Bilbao – Maximilià Thous
A les 12:00 hores.
Homenatge al mestre Serrano en el seu monument de l’avinguda Regne de València.
A les 14:00 hores
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
A les 15:30 hores.
OFRENA CARRER SANT VICENT
15:30 hores: Patraix
16:30 hores: La Seu-El Mercat
17:30 hores: Botànic-La Petxina
18:00 hores: Quart-Xirivella
19:30 hores: Jesús
20:30 hores: Russafa B
21:00 hores: Creu Coberta
22:00 hores: Pilar-Sant Francesc
23:00 hores: Cases Regionals
23:15 hores: Falla Doctor Álvaro López-Sant Joan de Déu
23:20 hores: Fallera Major de València i Cort d’Honor

CARRER DE LA PAU
15:30 hores: Canyamelar-Grau-Natzaret
16:45 hores: La Xerea
17:00 hores: Rascanya
18:15 hores: Camins al Grau
20:00 hores: Russafa A
20:30 hores: Mislata
21:30 hores: Pla del Reial-Benimaclet
A les 01:00 hores.
Nit del Foc al passeig de l’Albereda.

Dissabte 19 Març

A les 11:00 hores.
En el pont de Sant Josep, ofrena de floers de les Falleres Majors de València i les seues Corts d’Honor davant la imatge del sant. En acabar l’acte, mascletà patrocinada per la falla Doctor Olóriz.
A les 12:00 hores.
Missa solemne en honor al Patriarca Sant Josep a la Catedral de València, oficiada per l’excelentísimo senyor arquebisbe de València, Antonio Cañizares Llovera, oferta per Junta Central Fallera i el Gremi d’Artistes Fusters, amb l’assistència de les Falleres Majors de València i les seues Corts d’Honor.
A les 14:00 hores
Mascletà a la plaça de l’Ajuntament.
A les 19:00 hores.
Cavalcada del Foc pel carrer Colon fins a la porta del Mar.
A les 22:00 hores.
Cremà de les falles infantils.
A les 22:30 hores.
Cremà de la falla infantil que hagi obtingut el primer premi de la secció especial.
A les 23:00 hores.
Cremà de la falla municipal infantil a la plaça de l’Ajuntament.
A les 00:00 hores.
Cremà de totes les falles
A les 00:30 hores.
Cremà de la falla que hagi obtingut el primer premi de la secció especial.
A les 01:00 hores.
Espectacle de focs aeris a la plaça de l’Ajuntament i cremà de la falla municipal.
===================================================================

Ingles:

Tuesday, March 1
At 14:00 hours
Mascletà in the Town Hall Square.
Wednesday, March 2
At 14:00 hours
Mascletà in the Town Hall Square.
Thursday, March 3
At 14:00 hours
Mascletà in the Town Hall Square.
Friday, March 4
At 14:00 hours
Mascletà in the Town Hall Square.
A les 21.00 hores.
Grand Gala of Sport.
Saturday, March 5
At 11:00 hours.
Fire in the park Avenue de la Plata, celebration of the feast of the patron with the visit of the Fallera Mayor Infantil of Valencia and her Court of Honor.
At 14:00 hours
Mascletà in the Town Hall Square.
At 18:00 hours.
Cavalcade of Ninot, following the following schedule:
Departure from the Square, Calle de la Paz, San Vicente Street, Town Hall Square l, Marqués de Sotelo Street and end at Xativa.
At 00:00 hours.
Mascletà in the Town Hall Square.
Sunday, March 6
At 11:00 hours.
Cant de l’contest organized by Estoreta Fault Tree Square and sponsored by Central Board Fallera.
At 14:00 hours
Mascletà in the Town Hall Square.
Monday, March 7.
At 14:00 hours
Mascletà in the Town Hall Square.
Tuesday, March 8
At 14:00 hours
Mascletà in the Town Hall Square.
Wednesday, March 9
At 14:00 hours
Mascletà in the Town Hall Square.
Thursday, March 10
At 11:00 hours.
Visit to Fire Station Avenue Silver Fallera Mayor of Valencia and her Court of Honor.
At 14:00 hours
Mascletà in the Town Hall Square.
At 18:00 hores.
In the barracks of San Juan de Ribera, in eel Paseo de la Alameda, Armed Forces tribute them to Senior Falleras Valencia and their Courts of Honor.
Friday, March 11
At 14:00 hours
Mascletà in the Town Hall Square.
Saturday, March 12
At 14:00 hours
Mascletà in the Town Hall Square.
A 00.00
nightly fireworks show in the Town Hall Square.
Sunday, March 13
At 14:00 hours
Mascletà in the Town Hall Square.
Fallas 2016 program Monday 14 March
At 14:00 hours
Mascletà in the Town Hall Square.
At 17:00 hours
Closing of the Exhibition of Child Ninot
At 18:00 hours
Reading the popular verdict and proclamation of Ninot child Indultat 2016.
At 18:15 hours
Ninots collection of children by children’s commissions.
Fallas 2016 program Tuesday 15 March
At 08:00 hours.
Plantà of all child failures.
At 14:00 hours
Mascletà in the Town Hall Square.
At 17:00 hours.
Closure of the Ninot Exhibition.
At 18:00 hours.
Reading the popular verdict and Indultat Ninot proclamation of 2016.
At 18:15 hours
Collection of ninots by them fallas.
failures 2016 program Wednesday March 16
At 08:00 hours
Plantà of all failures.
At 14:00 hours
Mascletà in the Town Hall Square.
At 16:30 pm
In the grandstand opposite the Town Hall, distribution of awards won by the children’s failures in different sections, as well as children’s presentations, cavalcade of failure ninot i llibrets installed.
At 01:00 hours
Fireworks on Paseo de la Alameda.
Fallas 2016 program Thursday 17 March
A les 9:30 hores
In the grandstand opposite the Town Hall, distribution of awards won by the falleras commissions in different sections and presentations, and llibrets cavalcade of failure ninot installed.
At 14:00 hours
Mascletà in the Town Hall Square.
At 15:30 hours.
OFFERING
CALLE SAN VICENTE
15:30: Olivereta
17:00: Zaidía
18:30: El Carmen
19:15 hours: Benicalap
20:30: Campanar
21:30 pm: La Roqueta-Arrancapins
23:00: Regional Houses
23:15 pm: Local Boards
23:20 hours: Falla General Asensio-Marqués de Solferit
23:25 hours: Fallera Mayor Infantil of Valencia and Court of Honor
Easy Street
15:30: Malvarrosa-Cabanyal-Beteró
16:45: Algirós
17:45: Poblats al Sud
18:45: Quatre Carreres
20:15: Pla del Remei-Gran Vía
21:15: Benimàmet-Burjassot-Beniferri
At 01:00 hours
Fireworks on Paseo de la Alameda.
Fallas 2016 program Friday 18 March
At 11:00 hours.
Maximiliano Thous tribute to the poet, his monument, at the junction between Sagunto and Maximiliano Thous streets, with the collaboration of the Falla Fra Pedro Vives – Bilbao – Maximiliano Thous.
At the end, mascletà sponsored by the Bilbao failure – Maximiliano Thous
At 12:00 hours.
Tribute to the master Serrano’s Memorial United Valencia Avenue.
At 14:00 hours
Mascletà in the Town Hall Square.
At 15:30 hours.
OFFERING
CALLE SAN VICENTE
15:30: Patraix
16:30 pm: La Seu-El Mercat
17:30: Botànic-La Petxina
18:00: Quart-Xirivella
19:30: Jesus
20:30: Ruzafa B
21:00: Cross Coberta
22:00: Pilar-Sant Francesc
23:00: Regional Houses
23:15 hours: Falla Doctor Alvaro Lopez-San Juan de Dios
23:20 hours: Fallera Mayor of Valencia and Court of Honor
Easy Street
15:30: Canyamelar-Grao-Nazareth
16:45: La Xerea
17:00: Rascanya
18:15: Camins al Grau
20:00: Ruzafa A
20:30: Mislata
21:30 pm: Pla del Reial-Benimaclet
At 01:00 hores.
Nit del Foc on Paseo de la Alameda.
Fallas 2016 program Saturday 19 March
At 11:00 hours.
On the bridge of San Jose, offering floers of the Greater Falleras Valencia and their Courts of Honor before the image of the saint. At the end of the event, sponsored mascletà Doctor Olóriz fails.
At 12:00 hours.
Mass in honor of the Patriarch St. Joseph in Valencia Cathedral, officiated by His Excellency Archbishop of Valencia, Antonio Canizares Llovera, offered by Central Board Fallera and Gremi d’Artistes Fusters, with the assistance of the Greater Falleras Valencia and their Courts of Honor.
At 14:00 hours
Mascletà in the Town Hall Square.
At 19:00 hours.
Cavalcada del Foc down the street to the door Colon del Mar.
At 22:00 hours.
Children Cremà of failures.
At 22:30 hores.
Cremà of the child fails to have obtained the first prize of the Special Section.
At 23:00 hours.
Municipal Cremà child fails Town Hall Square.
At 00:00 hours.
Cremà of all failures
At 00:30 hours.
Cremà of the fault that has obtained the first prize of the Special Section.
At 01:00 hours.
Air show display in the Town Hall Square and municipal cremà fails.
 ==========================================================================

Castellano:
Martes 1 de marzo

A las 14:00 horas
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.

Miércoles 2 de marzo

A las 14:00 horas
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.

Jueves 3 de marzo

A las 14:00 horas
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.

Viernes 4 de marzo

A las 14:00 horas
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
A les 21.00 hores.
Gran Gala del Deporte.

Sábado 5 de marzo

A las 11:00 horas.
En el parque de Bomberos de la avenida de la Plata, celebración de la festividad del patrón con la visita de la Fallera Mayor Infantil de Valencia y su Corte de Honor.
A las 14:00 horas
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
A las 18:00 horas.
Cabalgata del Ninot, siguiendo el siguiente itinerario:
Salida desde la Glorieta, calle de la Paz, calle de San Vicente, plaza de l Ayuntamiento, calle de Marqués de Sotelo y finalización en la calle Xàtiva.
A las 00:00 horas.
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.

Domingo 6 de marzo

A las 11:00 horas.
Concurso del Cant de l’Estoreta organizado por la Falla Plaza del Árbol y patrocinado por Junta Central Fallera.
A las 14:00 horas
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.

Lunes 7 de marzo.

A las 14:00 horas
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.

Martes 8 de marzo

A las 14:00 horas
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.

Miércoles 9 de marzo

A las 14:00 horas
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.

Jueves 10 de marzo

A las 11:00 horas.
Visita al Parque de Bomberos de la avenida de la plata de la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor.
A las 14:00 horas
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
A las 18:00 hores.
En el cuartel de San Juan de Ribera, en eel paseo de la Alameda, homenaje de les Fuerzas Armadas a las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor.

Viernes 11 de marzo

A las 14:00 horas
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.

Sábado 12 de marzo

A las 14:00 horas
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
A las 00.00 horas
Espectáculo pirotécnico nocturno, en la plaza del Ayuntamiento.

Domingo 13 de marzo

A las 14:00 horas
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.

Programa Fallas 2016 del Lunes 14 de marzo

A las 14:00 horas
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
A las 17:00 horas
Clausura de la Exposición del Ninot Infantil
A las 18:00 horas
Lectura del veredicto popular y proclamación del Ninot Indultat infantil 2016.
A las 18:15 horas
Recogida de los ninots infantiles por parte de las comisiones infantiles.

Programa Fallas 2016 del Martes 15 de marzo

A las 08:00 horas.
Plantà de todas las fallas infantiles.
A las 14:00 horas
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
A las 17:00 horas.
Clausura de la Exposición del Ninot.
A las 18:00 horas.
Lectura del veredicto popular y proclamación del Ninot Indultat 2016.
A las 18:15 horas
Recogida de los ninots por parte de les comisiones falleras.

Programa fallas 2016 del Miércoles 16 de marzo

A las 08:00 horas
Plantà de todas las fallas.
A las 14:00 horas
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
A las 16:30 horas
En la tribuna instalada frente al Ayuntamiento, reparto de los premios obtenidos por las fallas infantiles en las diferentes secciones, así como de presentaciones infantiles, cabalgata del ninot i llibrets de falla.
A las 01:00 horas
Castillo de fuegos artificiales en el paseo de la Alameda.

Programa Fallas 2016 del Jueves 17 de marzo

A les 09:30 hores
En la tribuna instalada frente al Ayuntamiento, reparto de los premios obtenidos por las comisiones falleras en las diferentes secciones, así como de presentaciones, cabalgata del ninot y llibrets de falla.
A las 14:00 horas
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
A las 15:30 horas.
OFRENDA
CALLE SAN VICENTE
15:30 horas: Olivereta
17:00 horas: Zaidía
18:30 horas: El Carmen
19:15 horas: Benicalap
20:30 horas: Campanar
21:30 horas: La Roqueta-Arrancapins
23:00 horas: Casas Regionales
23:15 horas: Juntas Locales
23:20 horas: Falla General Asensio-Marqués de Solferit
23:25 horas: Fallera Mayor Infantil de Valencia y Corte de Honor
CALLE DE LA PAZ
15:30 horas: Malvarrosa-Cabanyal-Beteró
16:45 horas: Algirós
17:45 horas: Poblats al Sud
18:45 horas: Quatre Carreres
20:15 horas: Pla del Remei-Gran Vía
21:15 horas: Benimàmet-Burjassot-Beniferri

A las 01:00 horas
Castillo de fuegos artificiales en el paseo de la Alameda.

Programa Fallas 2016 del Viernes 18 de Marzo

A las 11:00 horas.
Homenaje al poeta Maximiliano Thous, a su monumento, en el cruce entre las calles Sagunto y Maximiliano Thous, con la colaboración de la Falla Fra Pedro Vives – Bilbao – Maximiliano Thous.
Al finalizar, mascletà patrocinada por la falla Bilbao – Maximiliano Thous
A las 12:00 horas.
Homenaje al maestro Serrano en su monumento de la avenida Reino de Valencia.
A las 14:00 horas
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
A las 15:30 horas.
OFRENDA
CALLE SAN VICENTE
15:30 horas: Patraix
16:30 horas: La Seu-El Mercat
17:30 horas: Botànic-La Petxina
18:00 horas: Quart-Xirivella
19:30 horas: Jesús
20:30 horas: Ruzafa B
21:00 horas: Cruz Coberta
22:00 horas: Pilar-Sant Francesc
23:00 horas: Casas Regionales
23:15 horas: Falla Doctor Álvaro López-San Juan de Dios
23:20 horas: Fallera Mayor de Valencia y Corte de Honor
CALLE DE LA PAZ
15:30 horas: Canyamelar-Grao-Nazaret
16:45 horas: La Xerea
17:00 horas: Rascanya
18:15 horas: Camins al Grau
20:00 horas: Ruzafa A
20:30 horas: Mislata
21:30 horas: Pla del Reial-Benimaclet
A las 01:00 hores.
Nit del Foc en el paseo de la Alameda.

Programa Fallas 2016 del Sábado 19 de Marzo

A las 11:00 horas.
En el puente de San José, ofrenda de floers de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor ante la imagen del santo. Al finalizar el acto, mascletà patrocinada por la falla Doctor Olóriz.
A las 12:00 horas.
Misa solemne en honor al Patriarca San José en la Catedral de Valencia, oficiada por el excelentísimo señor arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares Llovera, ofrecida por Junta Central Fallera y el Gremi d’Artistes Fusters, con la asistencia de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor.
A las 14:00 horas
Mascletà en la plaza del Ayuntamiento.
A las 19:00 horas.
Cavalcada del Foc por la calle Colon hasta la puerta del Mar.
A las 22:00 horas.
Cremà de las fallas Infantiles.
A las 22:30 hores.
Cremà de la falla infantil que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial.
A las 23:00 horas.
Cremà de la falla municipal infantil en la plaza del Ayuntamiento.
A las 00:00 horas.
Cremà de todas las fallas
A las 00:30 horas.
Cremà de la falla que haya obtenido el primer premio de la Sección Especial.
A las 01:00 horas.
Espectáculo de fuegos aéreos en la plaza del Ayuntamiento y cremà de la falla municipal.

=====================================================================