Llocs Abandonats – Per fer una excursió i vore’ls

La isla  Brother de Nueva York

www.atxera.com

nueva york – La isla North Brother

Pripyat

www.atxera.com

lugar abandonado parque atracciones

Contact Us